DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Edward HARTWIG (1909-2003) 

Nr katalogowy
1
Krajobraz, lata 40. XX w. fotografia czarno-biała, brom, papier;
21,5 x 37,5 cm;
sygn. p. d.: EHartwig;
Cena wywoławcza 2 000 zł
Cena sprzedaży 2 000 zł

Edward HARTWIG (1909-2003) 

Nr katalogowy
2
Wierzby, lata 80. XX w. fotografia czarno-biała, brom,
papier; 26,5 x 27,5 cm;
sygn. p. d.: EHartwig;
Cena wywoławcza 2 000 zł

Edward HARTWIG (1909-2003) 

Nr katalogowy
3
Norwegia - Przystań - Fiordy, 1965 fotografia czarno-biała, brom, papier;
38,5 x 47 cm;
sygn. l. d.: EHartwig
Cena wywoławcza 1 600 zł

 

Nr katalogowy
4
BIBLIA ZŁOTA KLASYKÓW opracował ks. dr Jan Ładysław Sykora,
spolszczył ks. Zygmunt Chełmicki
Cena wywoławcza 17 000 zł

Ferdynand RUSZCZYC (1870-1936) 

Nr katalogowy
5
Życie i dzieło Księga zbiorowa wydana staraniem Komitetu uczczenia
pamięci Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie;
Wilno, 1939.
Cena wywoławcza 1 800 zł
Cena oferowana 1 500 zł

 

Nr katalogowy
6
Sztuka Polska Lwów - Warszawa 1904.
Nakł. Księg. H. Altenberga. 38 x 27 cm
Cena wywoławcza 1 300 zł
Cena oferowana 1 000 zł

H.SIENKIEWICZ(1846-1916) J.STYKA (1858 -1925) 

Nr katalogowy
7
Quo Vadis Paris [1900] Illustriations de JAN STYKA,
Gravure de G.LEMOINE E. Flammarion, Editeur.
53 ilustracje Jana Styki
Cena wywoławcza 2 300 zł

Stanisław LEWANDOWSKI 

Nr katalogowy
8
Henryk Siemiradzki (1843-1902) Warszawa-Kraków 1904. Nakład i własność
Gebethnera i Wolffa; 34 x 27 cm;
Cena wywoławcza 2 200 zł

Jan MATEJKO (1838-1893) 

Nr katalogowy
9
Dzieje cywilizacyi w Polsce Kazanie Skargi
Warszawa 1911 (zeszyt I), 1912 (zeszyt II),
Kazanie Skargi 1913
Cena wywoławcza 1 500 zł

Stanisław WITKIEWICZ (1851-1915) 

Nr katalogowy
10
Juliusz Kossak (1824-1899) 260 rysunków w tekście, 8 światłodruków,
6 faksymiliów kolorowych z akwarel, portrety
podług L. Wyczółkowskiego i S. Witkiewicza.
Cena wywoławcza 1 200 zł

H.SIENKIEWICZ (1846-1916) P.STACHIEWICZ (1858 

Nr katalogowy
11
Quo vadis Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra
Stachiewicza. Warszawa, Kraków 1902.
Nakł. Gebethnera i Wolffa
Cena wywoławcza 1 900 zł

J.HOLEWIŃSKI (1848-1917) B.PRUS (1847-1912) 

Nr katalogowy
12
Faraon Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego.
Warszawa- Kraków-Lublin [1923]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 33 x 29 cm;
Cena wywoławcza 1 900 zł

Jan MATEJKO (1838-1893) 

Nr katalogowy
13
Ludwik I, Król Węgierski i Polski rytował Jan STYFI (1841-1921)
drzeworyt, papier; 41 x 33 cm (w świetle oprawy);
Cena wywoławcza 900 zł

Zdzisław CZERMAŃSKI (1900-1970) 

Nr katalogowy
14
Józef Piłsudski w 13 planszach, 1935 r. teka 13 plansz przedstawiających Marszałka
w różnych sytuacjach służbowych i prywatnych,
49 x 34 cm;
Cena wywoławcza 1 300 zł

Jan MATEJKO (1838-1893) 

Nr katalogowy
15
Pieśń, 1887 rytował Walenty Ciechomski w drzeworytni Bronisława Puca
drzeworyt, papier; 31 x 26 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie l. d.: Jan Matejko 1886
Cena wywoławcza 900 zł

Juliusz KOSSAK (1824-1899) 

Nr katalogowy
17
Wjazd posła do Stambułu heliograwiura, papier; 25 x 32 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: Juliusz Kossak,
heliograwiura z płyty C. Koystranda.
Cena wywoławcza 600 zł

Michał POCIECHA (1852-1908) 

Nr katalogowy
18
Po kolędzie fotograwiura, papier; 31 x 22 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: M. Pociecha 87
Cena wywoławcza 600 zł
Cena sprzedaży 600 zł

Juliusz KOSSAK (1824-1899) 

Nr katalogowy
19
Posłanie litografia, papier; 24,5 x 34 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: J. Kossak;
Cena wywoławcza 1 000 zł

Józef BRANDT (1841-1915) 

Nr katalogowy
20
Ulica w Chocimiu rytował Konstanty Przykorski
drzeworyt, papier; 31 x 24 cm (w świetle oprawy);
Cena wywoławcza 600 zł
Cena sprzedaży 600 zł

Nikifor KRYNICKI (1895-1968) 

Nr katalogowy
21
Kościół ołówek, papier, 21 x 14,7 cm;
na dole napisy: WKRUONWIEŚROSYTA.
Cena wywoławcza 900 zł

Stanisław KAMOCKI (1875-1944) 

Nr katalogowy
22
Widok na pałacyk, ok. 1910 kredka, papier; 15,5 x 19 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: StKamocki (ołówkiem);
Cena wywoławcza 1 500 zł

Henryk BERLEWI (1894-1967) 

Nr katalogowy
23
Portret mężczyzny ołówek, papier różowy, 13 x 9 cm;
sygn. p.d.: H. Berlewi
Cena wywoławcza 800 zł

Stanisław ELESZKIEWICZ (1900-1963) 

Nr katalogowy
24
Przy stole ołówek, papier; 26,5 x 21,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: S. Eleszkiewicz
Cena wywoławcza 6 000 zł

Jacek MALCZEWSKI (1854-1929) 

Nr katalogowy
25
Postać siedzącej kobiety przed domem, 1918 tusz lawowany, papier; 32,5 x 46 cm (w świetle oprawy);
napis autorski p. d.: 8 październik 1918 (ołówkiem);
Cena wywoławcza 5 500 zł

Jan MATEJKO (1838-1893) 

Nr katalogowy
26
Chrystus i św. Piotr, ok. 1860 tusz, papier; 6 x 6 cm (w świetle okrągłej oprawy);
sygn. p. d.: JM (monogramem)
Cena wywoławcza 1 900 zł
Cena sprzedaży 17 000 zł

Juliusz KOSSAK (1824-1899) 

Nr katalogowy
27
Somosierra - Generał Wincenty Krasiński przyjmuje raport adiutanta piórko, tusz, na delikatnym szkicu ołówkiem,
papier; 26 x 48 cm;
sygn. l. d.: Juliusz Kossak / 1868
Cena wywoławcza 20 000 zł

Artysta nieokreślony 

Nr katalogowy
1001
Moda - Zestaw 4 rycin staloryt kolorowy, 34 x 19,5 cm (w świetle oprawy, 2 prace)
i 33 x 19,5 cm (w świetle oprawy,2 prace);
każda praca opisana u dołu
Cena wywoławcza 1 800 zł

 

Nr katalogowy
1002
The War in pictures London 1948. Odhams Press Limited.
(Tomy: 1 - 6, komplet).
Cena wywoławcza 900 zł

Stanisław RACZYŃSKI (1903-1982) 

Nr katalogowy
1003
Zabytki polskich miast teka 10 oryginalnych drzeworytów.
35 x 31 cm, oryginalna teka kartonowa
Cena wywoławcza 900 zł
Cena oferowana 800 zł

Wojciech KOSSAK (1856-1942) Stanisław TONDOS  

Nr katalogowy
1004
Wawel Przeszłości skarbnica. Siedziba Piastów i Jagiellonów.
Kraków [1910]. Nakładem Wydawnictwa Salonu
Malarzy Polskich. 31 x 22 cm;
Cena wywoławcza 800 zł

Kazimierz Pochwalski (1855-1940) 

Nr katalogowy
1005
Portret J. I. Kraszewskiego, 1887 r. heliograwiura, papier, 33 x 23 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie z lewej: Piotr Stachiewicz
Cena wywoławcza 600 zł

Piotr STACHIEWICZ (1858 - 1938) 

Nr katalogowy
1006
Nowicyuszka, 1887 r. heliograwiura, papier, 32 x 24 cm (w świetle oprawy);
sygn. na płycie p. d.: K. Pochwalski
Cena wywoławcza 600 zł

Cyprian Kamil NORWID (1821-1883) 

Nr katalogowy
1008
Dzieła Cyprjana Norwida Z czterdziestu ilustracjami w tekście i poza
tekstem i pięciu podobiznami autografów.
Warszawa 1934.
Cena wywoławcza 500 zł

 

Nr katalogowy
1009
DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej Księga pamiątkowa 1918 - 1928.
Kraków - Warszawa 1928.
Cena wywoławcza 900 zł

Andrzej RYSZKIEWICZ (1922-2005) 

Nr katalogowy
1010
Ex Libris polski Warszawa 1959. 29 x 21 cm, oprawa twarda wydawnicza,
16 barwnych ex-librisów na oddzielnych wklejkach
Cena wywoławcza 500 zł

Stanisław JAKUBOWSKI (1885-1964) 

Nr katalogowy
1011
Kościół Mariacki w Krakowie akwaforta, papier; 10,5 x 14 cm (odcisk płyty);
sygn. p. d. ołówkiem: St. Jakubowski
Cena wywoławcza 600 zł

Sven LJUNGBERG (1913-2010) 

Nr katalogowy
1012
Na wsi litografia kolorowa, papier; 15,5 x 13,5 cm (odcisk płyty);
sygn. p. d. ołówkiem: Sven Ljungberg
Cena wywoławcza 900 zł

Artysta nieokreślony 

Nr katalogowy
1013
Widok na kościół drzeworyt, papier; 12 x 8 cm (odcisk płyty);
sygn. u dołu ołówkiem słaboczytelnie
Cena wywoławcza 600 zł

 

Nr katalogowy
1014
Zestaw trzech litografii barwnych 1. Stanisław CZAJKOWSKI (1878-1954)
2. Stanisław KAMOCKI (1875-1944)
3. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)
Cena wywoławcza 1 000 zł

 

Nr katalogowy
1015
Polska ma morzu Warszawa 1935 - Główna Księgarnia Wojskowa.
32 x 25 cm, oprawa wydawnicza wykonana
przez Bolesława Zjawińskiego
Cena wywoławcza 800 zł

 

Nr katalogowy
1016
Encyklopedia obrazkowa zebrana przez Ignacego Wolskiego, 1890 r. ;
zespół około 150 drzeworytów
Cena wywoławcza 960 zł

Józef CZAJKOWSKI (1872-1947) 

Nr katalogowy
1017
Para litografii z motywami Krakowa Fragment Rynku, 1911
autolitografia barwna; 31 x 42 cm
Stanisław KAMOCKI (1875-1944), Kościół św. Barbary, 1911
Cena wywoławcza 650 zł
Cena sprzedaży 700 zł

 

Nr katalogowy
1018
Album: lubelskie - zbiór 8 litografii litografia, papier; ok. 18,5 x 22 cm (wymiar kompozycji);
opis drukowany poniżej l. d.: Rys. z natury A. Lerue
Cena wywoławcza 1 800 zł

NIKIFOR KRYNICKI (1895-1968) 

Nr katalogowy
101
Kościół w mieście gwasz, papier naklejony na karton;
21 x 15 cm (wymiar papieru);
Cena wywoławcza 2 000 zł
Cena sprzedaży 2 000 zł

Malarz nieokreślony (XVIII w.) 

Nr katalogowy
102
Weduta akwarela, gwasz, papier;
21,2 x 30 cm (w świetle oprawy)
Cena wywoławcza 1 800 zł

Czesław TAŃSKI (1863-1942) 

Nr katalogowy
103
Dorożki, 1903 akwarela, papier; 35,5 x 52 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: C. Tański 1903 r
Cena wywoławcza 6 700 zł

Malarz nieokreślony (XIX/XX w.) 

Nr katalogowy
104
Widok na kościół Matki Bożej Piaskowej (karmelitów) w Krakowie od strony południowo-wschodniej, 1888 akwarela, papier; 22 x 22 cm (w świetle oprawy);
sygn., opis i dat. p. d.: Jan [nieczytelnie] / Kraków / 1888
Cena wywoławcza 2 000 zł

Franciszek TUREK (1882-1947) 

Nr katalogowy
105
Wnętrze Kościoła Mariackiego w Krakowie, 1921 akwarela, papier; 50 x 36 cm;
sygn. l. d.: FTurek / 2174 Krakow
Cena wywoławcza 1 500 zł
Cena sprzedaży 1 500 zł