DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Frantisek DRTIKOL (1883-1961) 

Nr katalogowy
1
Akt z kołem fotografia czarno-biała, brom, papier, 22 x 28 cm;
p. d. sucha pieczęć tłoczona:
COPYRIGHT / DRTIKOL PRAGUE
Cena wywoławcza 4 400 zł

Josef VETROVSKY (1897-1944) 

Nr katalogowy
2
Ceramika i cień fotografia czarno-biała, brom,
papier, 27, 4 x 37, 8 cm (arkusz);
Cena wywoławcza 900 zł

Josef VETROVSKY (1897-1944) 

Nr katalogowy
3
Akt kobiecy fotografia czarno-biała, brom,
papier, 35,1 x 26, 3 cm;
Cena wywoławcza 1 200 zł

 

Nr katalogowy
4
Zestaw fotografii i dokumentów związanych z firmą Juliusa Meinla -
jej warszawskiej filii z ulicy Kruczej 29 oraz osobą
Szczepana Góralczyka - pracownika firmy.
Cena wywoławcza 2 000 zł

Willy RONIS (1910-2009) 

Nr katalogowy
5
Akt przy oknie fotografia czarno biała, brom, papier; 28 x 35 cm;
na odwrocie pieczątki
Cena wywoławcza 3 000 zł

Michał WALICKI, Juliusz STARZYŃSKI, 

Nr katalogowy
6
Dzieje sztuki polskiej Warszawa 1936. Wyd. M. Arcta, s. 302, 27 tablic,
370 ilustracji w tekście;
Cena wywoławcza 300 zł

 

Nr katalogowy
7
Jesteśmy w Warszawie Przewodnik literacki po stolicy. Praca zbiorowa
staraniem Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Warszawa 1938.
Cena wywoławcza 300 zł

Julian TUWIM (1894-1953) - tekst, Feliks TOPOLSKI (1907-1989) - ilustracje 

Nr katalogowy
8
Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna Warszawa 1959.
Cena wywoławcza 300 zł

Maja BEREZOWSKA (1898-1978) 

Nr katalogowy
9
Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce Dokumenty - Wspomnienia - Facecje
[zebrał i opracował Roman Kaleta], Warszawa, 1958.
Cena wywoławcza 300 zł

 

Nr katalogowy
10
Chimera - tom VIII Czasopismo literacko - artystyczne. T. VIII.
Warszawa 1904. Zeszyty 22, 23, 24, s. 456;
Cena wywoławcza 500 zł

 

Nr katalogowy
11
Chimera - tom IV Czasopismo literacko - artystyczne. T. IV.
Warszawa 1901. Zeszyty 10, 11, 12, s. 476;
Cena wywoławcza 500 zł

 

Nr katalogowy
12
Powstanie Listopadowe 1830-1831 Z upoważnienia Obywatelskiego Komitetu Obchodu
Stulecia Powstania Listopadowego we Lwowie,
Lwów 1931; 31 cm; s. 400;
Cena wywoławcza 500 zł

POTOCKI Antoni 

Nr katalogowy
13
Grottger Lwów 1907. Nakładem Księgarni H. Altenberga;
27 cm, s. 236, tablic. 205 w tym 13 barwnych.
Cena wywoławcza 500 zł

PLUTARCH z Cheronei (50-125 n.e.) 

Nr katalogowy
14
Żywoty równoległe MDLXXXXII [1592],
s. 432, 19 cm.
Cena wywoławcza 1 300 zł

 

Nr katalogowy
15
Napoleon - zestaw litografii Litografie naklejone na karton, 3
7 sztuk portretów osób z otoczenia Napoleona
Cena wywoławcza 700 zł

Paul M. Laurent (1793-1877) - tekst 

Nr katalogowy
16
Napoleon Bonaparte Horace Vernet (1789-1863) - ilustracje
Leipzig, 1840. 27 cm, s. 904
Cena wywoławcza 900 zł

GUMOWSKI Kanty Jan 

Nr katalogowy
17
Widoki Krakowa Rys.[unki] Jana Gumowskiego wydane
staraniem Muzeum Narodowego w Krakowie, 1926.
Cena wywoławcza 600 zł

Maurycy MOCHNACKI (1803-1834) 

Nr katalogowy
18
Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831
T. 2 (z edycji dwutomowej). Paryż 1834.
Cena wywoławcza 500 zł

Feliks TOPOLSKI (1907-1989) 

Nr katalogowy
19
Topolski's Chronicle, lata 50.-60. XX w. Zespół 4 litografii pochodzących
z wydawanych w Londynie „Kronik Topolskiego”
Cena wywoławcza 700 zł

Henryk PIĄTKOWSKI, Henryk DOBRZYCKI 

Nr katalogowy
20
Andriolli w sztuce i życiu społecznym Warszawa 1904. Nakł. H. Dobrzyckiego;
druk P. Laskauera i Sp.
Cena wywoławcza 1 500 zł

Zbigniew PRONASZKO (1855-1958) - drzeworyty 

Nr katalogowy
21
10 ballad o powsinogach beskidzkich Emil ZEGADŁOWICZ (1888-1941) - autor ballad
Poznań 1929. Nakł. Towarzystwa Bibliofilów Polskich
Cena wywoławcza 2 900 zł

 

Nr katalogowy
22
Dzieje Powszechne Ilustrowane Pod kierunkiem Ludwika Kubali.
(komplet 16 woluminów).
Wiedeń [1894-1905]. Nakł. Fr. Bondego
Cena wywoławcza 2 200 zł

Zygmunt AJDUKIEWICZ 

Nr katalogowy
23
Tadeusz Kościuszko Dwanaście obrazów Zygmunta Ajdukiewicza
oraz studium przez Alfreda Szczepańskiego.
Wiedeń [1892].
Cena wywoławcza 3 100 zł

Wlastimil HOFMAN (1881-1970) 

Nr katalogowy
24
Syzyfowa praca, 1928 autolitografia barwna, papier, 13 x 13 cm;wieku oświecenia w Polsce sygn. p. d.
Cena wywoławcza 600 zł

Wlastimil HOFMAN (1881-1970) 

Nr katalogowy
25
Wiara, 1928 autolitografia, papier; 16 x 13 cm;
sygn. l. d.: monogram wiązany WH.
Cena wywoławcza 350 zł

Tadeusz MAKOWSKI (1882-1932) 

Nr katalogowy
26
Pastorałka, 1925 drzeworyt, papier; 14 x 19 cm;
sygn. na klocku po środku, u dołu: M.
Cena wywoławcza 700 zł

Tadeusz MAKOWSKI (1882-1932) 

Nr katalogowy
27
Pastorałka, 1925 drzeworyt, papier; 14 x 19 cm;
sygn. na klocku po środku, u dołu: M.
Cena wywoławcza 700 zł

Juliusz KOSSAK (1824-1899) 

Nr katalogowy
28
Zespół drzeworytów z cyklu „MOHORT” Komplet 18 małych drzeworytów ilustrujących
rapsod rycerski pióra \Wincentego Pola wydany
we Lwowie w 1883 r.
Cena wywoławcza 900 zł

Jan MATEJKO, Jan STYFI 

Nr katalogowy
29
Stefan Batory pod Pskowem drzeworyt, papier; 30 x 51 cm (w świetle oprawy);
sygn. na klocku l. d.: JM 1875, p. d.: J.STYFI.
Cena wywoławcza 1 200 zł

Zofia STRYJEŃSKA (1894-1976) 

Nr katalogowy
30
Stroje ludowe z Kujawskiego gwasz malowany szablonem (pochoir),
papier, 48,5 x 38 cm;
sygn. u dołu: Z. Stryjeńska
Cena wywoławcza 1 200 zł

Zofia STRYJEŃSKA (1894-1976) 

Nr katalogowy
31
Polonez z teki: „Tańce polskie” druk barwny, papier, 30 x 28 cm;
sygn. u dołu na płycie: 1927 Z. STRYJEŃSKA
Cena wywoławcza 900 zł

Zofia STRYJEŃSKA (1894-1976) 

Nr katalogowy
32
Taniec góralski z teki: „Tańce polskie” druk barwny, papier, 30 x 28 cm;
sygn. u dołu na płycie: 1927 Z. STRYJEŃSKA
Cena wywoławcza 900 zł

Stanisław BORYSOWSKI (1901-1988) 

Nr katalogowy
33
Portret kobiety sucha igła, papier; 10,7 x 9,8 cm (odbicie);
sygn. p. d.: St. Borysowski (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 000 zł

Stanisław RACZYŃSKI (1903-?) 

Nr katalogowy
34
Kraków - 6 drzeworytów drzeworyt, papier, format zróżnicowany
zbliżony do 19 x 14 cm;
sygn. p. d.: St. Raczyński (ołówkiem);
Cena wywoławcza 700 zł

Janina R. Giedroyć-Wawrzynowicz (1902-1995) 

Nr katalogowy
35
Diablik w kieliszku, ok. 1930 drzeworyt, bibuła; 14,4 x 10 cm (arkusz);
sygn. p. d.: J. R. Giedroyć (pod kompozycją)
Cena wywoławcza 500 zł

Henryk SIEMIRADZKI (1843-1902) - według 

Nr katalogowy
36
W drodze do świątyni rotograwiura, papier;14 x 25,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. l. d. na kamieniu: H. Siemiradzki
Cena wywoławcza 1 000 zł

Henryk SIEMIRADZKI (1843-1902) - według 

Nr katalogowy
37
Sprzedaż amuletów rotograwiura, papier; 24 x 19 cm (wymiar kompozycji)
sygn. na płycie p. d.: HSiemiradzki
Cena wywoławcza 1 000 zł

Janina R. Giedroyć-Wawrzynowicz (1902-1995) 

Nr katalogowy
38
Akt, ok. 1930 mezzotinta, papier; 18 x 12,5 cm
Cena wywoławcza 500 zł

Mojżesz KISLING (1891-1953) 

Nr katalogowy
39
Półakt kobiety o czerwonych włosach litografia barwna, papier, 56,5 x 44,5 cm (wymiar kompozycji);
Cena wywoławcza 2 600 zł

Samuel CYGLER (1898-1943) 

Nr katalogowy
40
Kobieta w izbie, ok. 1930 drzeworyt, bibuła, 24 x 17,7 cm (wymiar odbitki),
30 x 27 cm (wymiar bibuły);
Cena wywoławcza 2 000 zł

Jan Marcin SZANCER (1902-1973) 

Nr katalogowy
41
Dziewczynka sprzedająca kwiaty, 1928? piórko, tusz, podkolorowane akwarelą,
papier, 26 x 17 cm (w świetle oprawy);
Cena wywoławcza 1 100 zł

Stefan ŻECHOWSKI (1912-1984) 

Nr katalogowy
42
Niewinność, 1940 ołówek, papier; 21 x 29,5 cm;
sygn. p. d.: SŻ. / 40
Cena wywoławcza 2 600 zł

Stefan ŻECHOWSKI (1912-1984) 

Nr katalogowy
43
Ona, 1955 ołówek, papier; 38,4 x 28,7 cm;
sygn. p. d.: SŻ. / 55
Cena wywoławcza 3 000 zł

Stanisław ŻURAWSKI (1889-1976) 

Nr katalogowy
44
Akt leżącej kobiety ołówek, papier, 29 x 46 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: St. Żu (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 200 zł

Tadeusz WAŚKOWSKI (1883-1966) 

Nr katalogowy
45
Typ charakterystyczny - Portret Tytusa Czyżewskiego
ołówek, papier, 34,2 x 28,8 cm (w świetle oprawy);
Cena wywoławcza 1 600 zł

Eugeniusz EIBISCH (1895-1987) 

Nr katalogowy
46
Cyklameny w doniczce, ok. 1960 flamaster czarny, papier,
39 x 45 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: Eibisch (ołówkiem)
Cena wywoławcza 3 200 zł

Tadeusz WAŚKOWSKI (1883-1966) 

Nr katalogowy
47
Autoportret ołówek, tusz, papier; 39 x 29,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: Tadeusz Waśkowski
Cena wywoławcza 2 000 zł

Józef MEHOFFER (1869-1946) 

Nr katalogowy
48
Chrystus - fragment projektu kolumny ornatu;
ołówek, kalka (kremowa na błękitnym
podkładzie), 37 x 45 cm;
Cena wywoławcza 1 600 zł