DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 31Władysław JAROCKI (1879-1965)

Nr katalogowy: 31

Siedzący chłopiec

ołówek, papier; 35 x 27 cm (w świetle oprawy);
napis l. d.: Rys. mego męża / Anna z Kasprow[iczów] Jarocka (długopisem).
estymacja: 1 000 - 1 200 zł
Zobacz pełne informacje