DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 813


Nr katalogowy: 813

Oprawa Dzieł Zebranych Voltaire’a z Superexlibrisem króla Stanisława Leszczyńskiego

skóra, tłoczenia, złocenia; papier; 22,5 x 15 x 3,5 cm.
Francja, ok. poł. XVIII w.
estymacja: 4 000 - 4 800 zł
Zobacz pełne informacje