DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 714Pierre-Henry FAVIER (czynny 1824-1871, firma działająca do 1976)

Nr katalogowy: 714

Świecznik

srebro cechowane; waga 671 g.
Paryż, 3 ćw. XIX w. (przed 1871)
estymacja: 2 500 - 3 000 zł
Zobacz pełne informacje
Cena oferowana 2 200 zł