DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 21Julian FAŁAT (1853-1929)

Nr katalogowy: 21

Zima w Nieświeżu

gwasz, tektura; 48,5 x 103 cm;
sygn. i opisany l. d.: jFałat / Nieśwież.
estymacja: 100 000 - 120 000 zł
Zobacz pełne informacje
Cena oferowana 95 000 zł