DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 5WŁADYSŁAW JAROCKI (1879-1965)

Nr katalogowy: 5

Siedzący chłopiec

ołówek, papier; 35 x 27 cm (w świetle oprawy);
napis l. d.: Rys. mego męża / Anna z Kasprow[iczów] Jarocka
estymacja: 900 - 1 200 zł