DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 103Zakład fotograficzny A. Pawlikowskiego

Nr katalogowy: 103

Grupa humanistów polskich

(m.in. Jan Kochanowski) z projektu rzeźbiarskiego: Pochód na Wawel. Kraków 1909. Zakład Fotografi czny A.(ntoniego) Pawlikowskiego.
Zobacz pełne informacje