DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 103Zakład fotograficzny A. Pawlikowskiego

Nr katalogowy: 103
Grupa humanistów polskich
(m.in. Jan Kochanowski) z projektu rzeźbiarskiego: Pochód na Wawel. Kraków 1909. Zakład Fotografi czny A.(ntoniego) Pawlikowskiego. Projekt rzeźbia...
Zobacz pełne informacje