DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 815Juliusz KOSSAK (1824-1899), Kajetan SUFFCZYŃSKI (1807-1873), Wincenty POL (1807-1872)

Nr katalogowy: 815

Zawsze oni

Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. Z ilustracyami J. Kossaka
i epigramatami W. Pola, nigdzie niedrukowanemi, z po...
Zobacz pełne informacje