DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 815Juliusz KOSSAK (1824-1899), Kajetan SUFFCZYŃSKI (1807-1873), Wincenty POL (1807-1872)

Nr katalogowy: 815

Zawsze oni

Poznań 1875. Nakł. J. K. Żupańskiego.
Paryż - Drukarnia E. Martinet.
estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Zobacz pełne informacje