DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 846


Nr katalogowy: 846

Churdżin Beludż - Torba

osnowa, wątek i runo - wełna; 190 x 66 cm;
Beludżystan, pogranicze Persji i Afganistanu,
1 ćw. XX w.
Zobacz pełne informacje