DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 618


Nr katalogowy: 618

Patera

Rosja, Moskwa?, Wasilij Rukawisznikow?, 1908-26
Zobacz pełne informacje