DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 632


Nr katalogowy: 632

Wazka dwuuszna art deco

Niemcy?, lata 30. XX w.
Zobacz pełne informacje