DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

 

Nr katalogowy
1
Zestaw pięciu Ikon z Ikonostasu
Cena wywoławcza 29 000 zł

 

Nr katalogowy
2
Wybrane sceny z życia świętych Ikonostas
Cena wywoławcza 170 000 zł

 

Nr katalogowy
3
Zestaw trzech Ikon miesięcznych
Cena wywoławcza 56 000 zł

 

Nr katalogowy
4
Ikony półroczne
Cena wywoławcza 69 000 zł

 

Nr katalogowy
5
Ikona Ewangelista Marek
Cena wywoławcza 10 000 zł

 

Nr katalogowy
6
Ikona Święty Jerzy
Cena wywoławcza 35 000 zł

 

Nr katalogowy
7
Ikona Boże Narodzenie
Cena wywoławcza 44 000 zł

 

Nr katalogowy
8
Ikona Kobiety niosące oleje do grobu
Cena wywoławcza 53 000 zł

Ikona - Matka Boska 

Nr katalogowy
9
Skarbiaszcza
Cena wywoławcza 8 000 zł

Welon Matki Boskiej 

Nr katalogowy
10
Pokrov
Cena wywoławcza 50 000 zł

Matka Boska Fiodorowska 

Nr katalogowy
11
Kostromska
Cena wywoławcza 10 800 zł

Matka Boska Tychwińska 

Nr katalogowy
12
Hodegetria
Cena wywoławcza 48 000 zł

 

Nr katalogowy
13
Ikona Trójca święta Starego Testamentu
Cena wywoławcza 19 000 zł

 

Nr katalogowy
14
Trójca Święta Nowego Testamentu
Cena wywoławcza 28 000 zł

Ikona Matka Boska 

Nr katalogowy
15
ze sceną Złożenia do Grobu
Cena wywoławcza 28 000 zł

 

Nr katalogowy
16
Ikona Matka Boska Kozielszczańska
Cena wywoławcza 69 000 zł

 

Nr katalogowy
17
Ostatnia Wieczerza
Cena wywoławcza 35 000 zł

 

Nr katalogowy
18
Ikona Ukazanie się Krzyża
Cena wywoławcza 53 000 zł

 

Nr katalogowy
19
Ikona Matka Boska Znamienije i św. Jerzy
Cena wywoławcza 15 000 zł

 

Nr katalogowy
20
Ikona Ścięcie św Jana
Cena wywoławcza 20 000 zł

 

Nr katalogowy
21
Ikona Chrystus Pantokrator
Cena wywoławcza 3 200 zł

Zestaw Ikon Podniesienie krzyża i Sobór  

Nr katalogowy
23
Wszystkich Świętych
Cena wywoławcza 38 000 zł

 

Nr katalogowy
24
Ikona Prazdniki
Cena wywoławcza 10 000 zł

 

Nr katalogowy
25
Ikona Prazdniki podwójne
Cena wywoławcza 7 500 zł

 

Nr katalogowy
26
Ikona Prazdniki podwójne
Cena wywoławcza 14 000 zł

 

Nr katalogowy
27
Ikona Bogurodzica znaku Znamienije
Cena wywoławcza 9 500 zł

 

Nr katalogowy
28
Ikona Matka Boska Jarosławska Kazańska
Cena wywoławcza 8 200 zł

 

Nr katalogowy
29
Ikona Matka Boska sławiona Pieśnią
Cena wywoławcza 17 000 zł

 

Nr katalogowy
30
Ikona Matka Boska Skarbiaszcza
Cena wywoławcza 9 500 zł

Ikona Matka Boska Poczajowska 

Nr katalogowy
31
Ukazanie
Cena wywoławcza 34 000 zł

 

Nr katalogowy
32
Relikwiarz krzyżowy
Cena wywoławcza 48 000 zł

 

Nr katalogowy
33
Ikona Welon Matki Bożej
Cena wywoławcza 10 000 zł

 

Nr katalogowy
34
Ikona Welon Matki Bożej Pokrov
Cena wywoławcza 8 800 zł

 

Nr katalogowy
35
Ikona Matka Boska Źródło życia
Cena wywoławcza 17 500 zł

 

Nr katalogowy
36
Ikona "Rodzinna"
Cena wywoławcza 19 000 zł

 

Nr katalogowy
37
Ikona Ukrzyżowanie
Cena wywoławcza 16 500 zł

 

Nr katalogowy
38
Ikona Matka Boska Krzew Gorejący
Cena wywoławcza 9 000 zł

Ikona - Św. Jan Chrzciciel 

Nr katalogowy
39
Anioł Pustyni
Cena wywoławcza 8 000 zł

 

Nr katalogowy
40
Ikona Zaśnięcie Marii
Cena wywoławcza 11 000 zł

 

Nr katalogowy
41
Ikona Ukrzyżowanie
Cena wywoławcza 8 000 zł

 

Nr katalogowy
42
Ikona Pantokrator
Cena wywoławcza 2 500 zł

 

Nr katalogowy
43
Ikona Wniebowstąpienie
Cena wywoławcza 15 000 zł

Ikona Obraz Syna Bożego i 

Nr katalogowy
44
Wszystkich Świętych
Cena wywoławcza 19 000 zł

 

Nr katalogowy
45
Ikona Pantokrator
Cena wywoławcza 8 000 zł

 

Nr katalogowy
46
Ikona Wjazd do Jerozolimy
Cena wywoławcza 6 900 zł

 

Nr katalogowy
47
Ikona Jan Chrzciciel
Cena wywoławcza 4 400 zł

 

Nr katalogowy
48
Ikona Mandylion
Cena wywoławcza 28 000 zł

 

Nr katalogowy
49
Ikona św. Siergiej Radoneżski
Cena wywoławcza 5 000 zł