DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Przyjęcia obiektów


Dom Aukcyjny Rempex zachęca do składania ofert sprzedaży dzieł sztuki współczesnej dawnej i antyków.

Obiekty można zgłosić:

  • e-mailem: 

- sztuka współczesna k.marciniak@rempex.pl 

- sztuka dawna i antyki rempex@rempex.com.pl

(przesłanie pocztą elektroniczną zdjęć obiektów wraz z wymiarami ułatwi nam w ocenie i wycenie przedmiotów)

  • osobiście:
    - w siedzibie Domu Aukcyjnego przy ulicy Karowej 31 w Warszawie
    - w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej 3 

Poszukujemy wysokiej klasy dzieł sztuki dawnej i współczesnej z zakresu fotografii, grafiki, rysunku, malarstwa, rzeźby, designu (rzemiosło artystyczne, niewielkie meble, ciekawe projekty, przedmioty kolekcjonerskie)

Istnieje możliwość odwiedzenia Państwa i oceny obiektów na terenie całej Polski !!! 

Co dzieje się po zgłoszeniu dzieła sztuki na aukcję?

Po zgłoszenie dzieła sztuki do sprzedaży aukcyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, można uzyskać wstępne informacje dotyczące możliwych cen sprzedaży obiektu.

Przy wstępnej ocenie dzieła sztuki ważny jest jego stan zachowania, czas powstania, autorstwo, jak również potencjalna szansa na sprzedaż oferowanego dzieła.

Wszystkie zgłoszenia są konsultowane z ekspertami z odpowiednich dziedzin, tak by udzielona odpowiedź była jak najbardziej precyzyjna.

Jeśli, w wypadku osobistej wizyty w Domu Aukcyjnym, będą potrzebne dodatkowe konsultacje, obiekt  pozostanie w siedzibie do dalszego badania przez ekspertów. W takiej sytuacji odpowiedzi dotyczącej przyjęcia na aukcję Dom Aukcyjny udziela w ciągu 14 dni.
Wszystkie pozostawione obiekty są ubezpieczone w ramach prowadzonej przez Dom Aukcyjny działalności.

Zobacz wzór pokwitowania depozytu

Wstępna ocena obiektu, którym Dom Aukcyjny jest zainteresowany jest bezpłatna.

I co dalej?

Po wstępnej weryfikacji obiektów zapraszamy z dziełem sztuki do siedziby Domu Aukcyjnego. Na miejscu zostanie przygotowana umowa komisowa zawierająca cenę gwarantowaną (minimalną cenę sprzedaży) z oznaczoną wysokością prowizji oraz szczegółowym opisem powierzonego do sprzedaży obiektu. W razie potrzeby (większych, znaczniejszych obrazów, rzeźb lub ich większej ilości) prace mogą zostać odebrane od Klienta przez Dom Aukcyjny na terenie Warszawy, Poznania, Łodzi lub Wrocławia. Wszystkie pozostawione w Domu Aukcyjnym przedmioty, jak również obiekty odebrane od Klientów są ubezpieczone.
Ważnym elementem procesu przyjęcia dzieła sztuki na aukcje jest to, aby zostały dostarczone przed upływem terminu przyjęcia. Pozwoli to specjalistom z Komisji Ekspertów zbadać, zweryfikować, opracować  i ocenić obiekty. Po tej weryfikacji następuje zakwalifikowanie obiektów na aukcję.

Zobacz wzór umowy komisowej oraz regulamin

Standardowe wysokości prowizji komisowych:

20% + VAT (łącznie 24,6%) - dla obiektów z ceną gwarantowaną powyżej 2 000 zł
30% + VAT (łącznie 36,9%) - dla obiektów z ceną gwarantowaną poniżej 2 000 zł
W przypadku mebli (z ceną gwarantowaną powyżej 2000 zł)  prowizja wynosi 25% + VAT (łącznie 30,8%) regulamin przyjęcia mebli

Wstawiający nie ponosi kosztów opracowania, weryfikacji i opisania obiektów.

Jakie są formy sprzedaży aukcyjnej oraz promocyjne działania Domu Aukcyjnego?

Podczas Komisji Ekspertów zostają podjęte ostateczne decyzje dotyczące kwalifikacji dzieła na aukcję, jak również wyznaczenie ostatecznej, najskuteczniejszej drogi sprzedaży. Powierzony obiekt trafia na jedną aukcję i jest zawarty w drukowanym i internetowym katalogu lub tylko internetowym.

Tradycyjny drukowany katalog jest dystrybułowany wśród Klientów Domu Aukcyjnego za pośrednictwem prenumeraty.
Prawo do bezpłatnej prenumeraty otrzymuje każdy Klient, który w ciągu roku nabył dzieło sztuki w Domu Aukcyjnym.

Dom Aukcyjny prowadzi szeroką kampanię w internecie, by pozyskać nowych klientów i zainteresować miłośników sztuki oferowanymi dziełami. Współpracuje z portalami internetowymi artinfo.pl, onebid.pl, artprice.com.
Aktualna oferta aukcyjna promowana jest również w mediach społecznościowych i za pośrednictwem narzędzi marketingowych.

Nieodłączną częścią procesu sprzedaży jest przygotowanie specjalnych pakietów ofert przez specjalistów zajmujących się doradztwem i sprzedażą dzieł sztuki - art advisor’ów oraz przedstawienie ich nabywcom, w tym wielu instytucjom kulturalnym.

Jeśli dzieło nie zostanie sprzedane?

Jeśli dzieło nie zostanie sprzedane podczas aukcji, nie oznacza to, że zakończone zostały starania, by znaleźć nabywcę. W ramach sprzedaży poaukcyjnej obiekty są nieustająco oferowane klientom, a specjaliści do spraw sprzedaży dokładają wszelkich starań, by znaleźć zainteresowanego zakupem dzieła sztuki kolekcjonera.
Sprzedaż poaukcyjną można porównać do sprzedaży w galerii, trwa ona minimum 10 dni, maksimum 30 dni. Jest również możliwość pozostawienia dzieła do dalszej sprzedaży aukcyjnej lub ustalenia innych form sprzedaży, co wynika z regulaminu umowy komisowej.

Kiedy wypłacana jest należność z tytułu sprzedaży?

Należność z tytułu sprzedaży dzieła sztuki wypłacana jest po 30 dniach od daty sprzedaży (wpłaty całej kwoty przez nabywcę).
Jeśli dzieło sztuki zostanie sprzedane za wyższą kwotę niż zawarta w umowie komisowej, Sprzedający otrzymuje proporcjonalnie wyższą należność. 

Kiedy można odebrać niesprzedane dzieło sztuki?

Niesprzedany obiekt można odebrać po 10 dniach od daty aukcji nie ponosząc żadnych opłat za wystawienie obiektu.

Najbliższa aukcja

37. Aukcja Wyprzedażowa - ze Zbiorów Kolekcjonera

29. listopada 2023, 17:00
Wystawa przedaukcyjna 23 listopada - 29 listopada

Przyjmujemy obiekty na:

305 Aukcja
Sztuki Dawnej oraz
118 Aukcja Sztuki Współczesnej
wyślij ofertę

Obiekty przyjmujemy do 21.11.2023
Zapraszamy