DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 710Nowakowski (czynny od lat 30. XIX w. - 1856)

Nr katalogowy: 710

Łyżka sitkowa

srebro próby 12 cechowane (próba 12, Nowakowski kursywą w owalu, w/Warszawie); dł. 15,5 cm, szer. 5,5 cm; waga 36 g.
Warszawa, ok. 1840
estymacja: 600 - 800 zł
Zobacz pełne informacje