DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 63Melchior DE HONDECOETER (1636-1695) - krąg

Nr katalogowy: 63

Martwa natura z ptactwem

olej, płótno dublowane; 120 x 98,5 cm.
Cena wywoławcza 130 000 zł