DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Oferta

Juliusz Narzyński urodzony w 1934 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1959 roku w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego. Laureat Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (1969); stypendysta Rządu Holenderskiego (1970). Od 1973 roku kierował pracownią malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego). Profesor tejże uczelni. Tworzy w zakresie malarstwa i rysunku.

Autor wielu wystaw indywidualnych m.in. w Berlinie, Gdańsku, Łodzi, Paryżu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Varberg, Warszawie.

Uczestnik około dwustu wystaw ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą.

 

"Myślę, że w obrazach przejawia się sfera moich zainteresowań. To próba penetrowania obszarów niejasnych, dotąd niezdefiniowanych. Ostatnie moje obrazy mogą przypominać świat bliski rzeczywistości, niemniej w całej twórczości warstwa przedstawieniowa, jak sądzę, jest jakąś tajemnicą, czymś, co ma może nawet własną metafizykę - dzięki odsłanianiu się tych jakichś dziwnych rzeczy, choć nigdy nie do końca. Są one wydzielone, osobne, same dla siebie tworzą konteksty, a wobec człowieka usytuowane są w pewnej obojętności. Są, ale czy istnieją naprawdę? Są - bo istnieją na obrazie. Lecz nie można ich wziąć do ręki, gdzieś umieścić, zobaczyć gdzie indziej. Egzystują, ale nie udaje się przypisać im żadnego znaczenia."

(Juliusz Narzyński)

 

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
1
Pejzaż z północy, 2015 olej, płótno; 30 x 40 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Jul. Narzyński / (..) 2015.
estymacja: 2 800 - 3 800 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
2
Pokój z widokiem zamienię II, 2015 olej, płótno; 41 x 33 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Juliusz Narzyński / 2015.
estymacja: 2 700 - 3 600 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
3
Upadek Ikara, 2011 olej, płótno; 60 x 73 cm;
sygn. i dat. u dołu: Jul. Narzyński 11;
estymacja: 4 800 - 6 400 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
4
Tu i jesień pełna tajemnic, 2015 olej, płótno; 60 x 80,5 cm;
sygn. u dołu: Jul. Narzyński;
estymacja: 5 800 - 7 800 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
5
Trochę o Ikarze, 1968 olej, płótno; 70 x 120 cm;
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Narzyński 1968;
estymacja: 9 000 - 11 000 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
6
Jej rok urodzenia, 1993 olej, płótno; 46 x 55 cm;
sygn. i dat. l. d.: JNarzyński / 93;
estymacja: 5 000 - 6 000 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
7
Upadek Ikara, 2009 olej, płótno; 73 x 89 cm;
sygn. i dat. p. d.: JulNarzyński 09;
estymacja: 3 000 - 4 000 zł

Juliusz NARZYŃSKI (ur. 1934) 

Nr katalogowy
8
Tu dzień jest piękny i piękna noc, 2004 olej, płótno; 46 x 55 cm;
sygn. i dat. śr. d.: 04 Jul. Narzyński;
estymacja: 4 000 - 5 000 zł