DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Nr katalogowy: 60Malarz nieokreślony, niemiecki, XVIII w.

Nr katalogowy: 60
Bachanalia dziecięce
olej, płótno dublowane; 64 x 70 cm;
Obraz został wpisany do rejestru zabytków ruchomych wojewódzkiego miasta Krakowa z numerem M. Wł. 90.